Magyarország

szamvitelPénzügyi, számviteli alapismeretek:

A vállalkozás indításához tőkeeszközökre is szükség van. A tőke olyan felhalmozott értéket, pénzt, vagyont, erőforrást jelent, amely tulajdonosa számára általában újabb munkaráfordítás nélkül is rendszeres jövedelmet biztosít.

A tőke 3 fő formája:

  • termelőtőke: termelési célokra felhasznált ( termelő berendezések, eszközök)
  • árutőke
  • pénztőke: a korábbi tőkejövedelmekből származik.

A pénztőke forrásai: 
toke
Hitel: a vállalkozás banktól kér pénzt.
Kölcsön: a vállalkozás mástól, de nem banktól kér pénzt.

A vagyonmérleg a gazdálkodó szervezet vagyonát mutatja be annak megjelenési formája ( ESZKÖZÖK) és eredete szerint (FORRÁSOK). Főszabály: az eszközök és a források értéke mindig megegyezik!

MÉRLEGSOROK

A tőkeszerkezet: legáltalánosabb megközelítése, hogy a vállalkozás saját tőkéje milyen arányban van az idegen tőkével.

merleg
Néhány alkalmazható mutatószám, melyeket évről évre kiszámítva tervezhetünk:

Saját tőke ellátottság: saját tőke / összes tőke
Megmutatja, hogy a vagyon hány százaléka van saját tőkével fedezve. 30 % alatti érték kritikusnak tekinthető; kedvező a növekedése.

Eladósodottság: idegen tőke / összes tőke.
Elsősorban a hosszú lejáratú kötelezettségeket vesszük figyelembe.